ประโยชน์ของเรา

การควบคุมการประกันคุณภาพอย่างเข้มงวด

ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง

8 สายการผลิตเครื่องสำอางระดับมืออาชีพ

ศูนย์วิจัยมืออาชีพ

ทีมเทคนิคมืออาชีพเพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่ครอบคลุม

มาตรฐาน GMP และอุปกรณ์นำเข้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตที่สะอาด 100,000 ชั้นเยอรมนีนำเข้าอุปกรณ์การผลิต

โหมดธุรกิจ